/
 
Vídeo Corporatiu CPT

CATEGORIA

Video

DURADA

3:42

IDIOMA

Anglès

DESCRIPCIÓ

20 de maig de 2014

El Centre de Projecció Tèrmica de la Universitat de Barcelona és una entitat creada el 1994 i realitza la seva tasca en el camp de l'Enginyeria de Superfícies, si bé la formació del seu personal permet resoldre qualsevol problemàtica en l'àmbit de la Ciència i Tecnologia de materials. Aquest vídeo conmerora seu 20 aniversari.

CLIENT

CPT

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS