/
 
System TB - l\\\\·estudi de Mycobacterium tuberculosis

CATEGORIA

Vídeo

DURADA

2:45

IDIOMA

Anglès

MUSICA

Tortue Super Sonic - Satire
Broke for free - Mells Parade

DESCRIPCIÓ

1 d'agost de 2013

Aquesta animació descriu el treball que duen a terme des del consorci europeu SysteMTB. Està destinat a aplicar una metodologia de biologia de sistemes a l'estudi de Mycobacterium tuberculosis, causant de la tuberculosi. En el projecte participen més de 10 centres de tot Europa, coordinats pel Centre de Regulació Genòmica de Barcelona.

CLIENT

Centre de Regulació Genòmica (CRG)

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS