/
 
Music Hack Day @Sonar2014

CATEGORIA

Anglés

DURADA

6:03

IDIOMA

Català

DESCRIPCIÓ

30 de juliol de 2014

Music Hack Dia (MHD) és una sessió de la hacking a la que els participants tenen que conceptualitzar, crear i a presentar els seus projectes. Música + software + mòbil + hardware + art + web. Tot s'hi val sempre que la música estigui relacionada. El cinquè Music Hack Day a Barcelona va ser organitzat com un esdeveniment de Sónar + D Dins del Festival Sónar 2014.

CLIENT

Music Technology Group (Universitat Pompeu Fabra) http://www.mtg.upf.edu/

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS