/
 
Minoryx Therapeutics Platform

CATEGORIA

Vídeo

DURADA

1:51

IDIOMA

Anglès

DESCRIPCIÓ

02 de juliol de 2014

En aquesta animació 3D, es mostra com en moltes malalties hi ha una mutació en una proteïna que dóna lloc a la degradació de la mateixa, per part de la pròpia cèl · lula. La degradació es pot evitar si s'administren molècules que estabilitzen la proteïna i li permeten funcionar normalment.

CLIENT

Minoryx Therapeutics

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS