/
 
Mapes Sonors de la Natura

CATEGORIA

Vídeo

DURADA

5:10

IDIOMA

Català

DESCRIPCIÓ

20 de juny de 2014

Aquest és un vídeo-tutorial que detalla com realitzar el taller "Mapes Sonors de la Natura" amb estudiants de secundària. El MTG ha ideat aquesta activitat per fer-la en parcs naturals i comparteix el guió de l'activitat mitjançant llicència Creative Commons.

CLIENT

Music Technology Group (Universitat Pompeu Fabra) http://www.mtg.upf.edu/

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS