/
 
Divisió i transcripció de gens en condicions amb estrés cel·lular

CATEGORIA

Vídeo

DURADA

1:14

IDIOMA

Anglès

MUSICA

Into infinity - Flying Lotus
Berries - Gurdonak

DESCRIPCIÓ

25 de novembre de 2012

Molecular movie de l'article 'Coordinated control of replication and transcription by a SAPK protects genomic integrity' publicat a Nature pel grup de F. Posas de la Universitat Pompeu Fabra. Doi:10.1038/nature11675

El vídeo il·lustra el mecanisme proposat pel qual les cèl·lules eviten la col·lisió de les maquinàries de transcripció i de replicació quan aquestes es troben viatjant pel mateix fragment de DNA.

CLIENT

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

 

Sant Pere Màrtir 6, 08012 Barcelona | T. (+34) 936 673 743 nahia.barberia@formasnaturales.com | Diseny: TGA+ASOCIADOS